Pomoc

  Zmień logo     Zmień Logo - możliwość zmiany loga ligi na inne.
  Edytuj ligę     Edytuj Ligę - tutaj możesz zmienić nazwę oraz opis swojej rozgrywki.
  Dodaj Mecz     Dodaj Mecz - dodanie nowego spotkania, możliwe tylko dla lig otwartych.
  Nowy terminarz     Nowy Terminarz - przegenerowanie terminarza, opcja możliwa tylko dla lig nie otwartych.

  Właściciel - Właściciel jest założycielem rozgrywek, ma takie same uprawnienia jak ich administrator, jednak dodatkowo, jako jedyny, może dodawać i odbierać uprawnienia do nich innym użytkownikom. Jako jedyny może także zmienić status ligi (otworzyć/zamknąć) oraz archiwizować rozgrywki.
  Administrator rozgrywek - administrator może zarządzać całymi rozgrywkami. Dopisywać wyniki, edytować mecze i drużyny oraz je dodawać i usuwać we wszystkich ligach znajdujących się w tych rozgrywkach. Ogólnie może więc korzystać ze wszystkich dostępnych opcji administracyjnych ligi.
  Administrator ligi - ma jedynie uprawnienia do konkretnej ligi, a nie do całych rozgrywek. W ramach tej ligi może dodawać i usuwać mecze oraz zarządzać wynikami.
  Obserwatorzy - Użytkownicy, którzy zdecydowali się obserwować jedną z twoich lig, klikneli znajdujący się obok tabeli przycisk "obserwuj ligę". Możesz im dodawać uprawnienia do administracją ligą lub całymi rozgrywkami.

  Usuń uprawnienia - powoduje usunięcie uprawnień administracyjnych dla użytkownika.
  Daj admina ligi - dodanie obserwatorowi uprawnień administratora ligi lub zdegradowanie administratora rozgrywek do administratora jedynie pojedynczej ligi.
  Daj admina rozgrywek - dodanie obserwatorowi bądź administratorowi ligi uprawnień administratora całych rozgrywek.

  Status ligi - liga może być nie otwarta, zamknięta, otwarta, bądź może być nie do końca skonfigurowana. Status ligi pokazują obrazki znajdujące się obok nich.
  Nie otwarta - taki status liga dostaje po zakończeniu jej tworzenia. Gdy liga jest nie otwarta nie możesz wpisywać wyników spotkań, możesz jeszcze jednak przegenerować terminarz (wygenerować nowy usuwając stary), czy zmienić reguły przyznawania punktów. W tym stanie możesz także jeszcze dodawać lub usuwać z ligi drużyny. Można także ręcznie dodawać lub usuwać spotkania, lub je edytować. Ligę o takim statusie można jeszcze usunąć. Ligę można otworzyć.
  Otwarta - gdy liga jest otwarta możemy dodawać i usuwać spotkania, edytować wyniki. Tabele generowane są automatycznie. Do lig w tym statusie nie można już dodawać drużyn ani ich usuwać. Nie jest także możliwe usunięcie lub ponowne, automatycznie wygenerowanie terminarza, a także zmiana reguł punktowania. Po zakończeniu wszystkich spotkań w lidze możemy ligę zamknąć. Ligi otwartej nie można usuwać.
  Zamknięta - po zamknięciu ligi nie możemy już nic w niej zmieniać, można ją tylko oglądać (w archiwum).
  Niedokończona konfiguracja - nie zostało zakończone konfigurowanie (tworzenie) ligi, możemy dokończyć konfigurację lub usunąć ligę.

  Uwaga - Operacje zmiany statusów są NIE ODWRACALNE. Każda zmiana statusu powinna być dokładnie przemyślana.

  Pomoc
  Jeżeli czegoś nie rozumiesz, masz jakieś pytania lub problemy, Napisz do nas - redakcja@bigwing.pl.