Regulamin

  Wstęp
  Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

  Korzystanie z serwisu
  1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
  2. Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania w serwisie danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.
  3. Użytkownik, który w swoim profilu podaje dane osobwe, lub wgrywa avatar ze swoim wizerunkiem, zgadza się na prezentację tych danych, oraz wizerunku publicznie na stronach serwisu.
  4. Każdy użytkownik może posiadać 1 lub więcej kont w serwisie.

  Zobowiązania użytkownika
  Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  1. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody.
  2. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników.
  3. nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.

  Zablokowanie konta
  1. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

  Odpowiedzialność
  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.